WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ pomaga klubom!

Informacja prasowa WZPS tekst Mariusz Frąckowiak 

Rok 2020 zapamiętamy przede wszystkim jako światowy kryzys, związany z pandemią koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19. Pojawił się on we wszystkich dziedzinach naszego życia, nie omijając także sportu, w tym naszej ukochanej dyscypliny – piłki siatkowej.

Dlatego – mając na uwadze nadal panującą sytuację w kraju związaną
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i jego negatywnym wpływem na szeroko rozumianą gospodarkę – WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ (jako jeden
z pierwszych w Polsce!) przygotował dla klubów – członków WZPS pomoc finansową, która rozpocznie swoje funkcjonowanie w pierwszym kwartale tego roku.
Będzie ona polegała na dofinansowaniu kosztów obsługi sędziowskiej na zawodach organizowanych przez zrzeszone kluby w WZPS.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 77 z 26.11.2020 r. i zatwierdzonym Regulaminem, każdy klub zrzeszony w Wielkopolskim Związku Piłki Siatkowej i uczestniczący w sezonie 2020/2021
w rozgrywkach organizowanych przez WZPS lub PZPS, ma prawo wystąpić do WZPS o zwrot kosztów związanych z obsługą sędziowską danej kategorii rozgrywek, której był gospodarzem. Zwrot kosztów, w przypadku klubów uczestniczących w rozgrywkach PZPS, dotyczy wyłącznie obsady sędziowskiej pomocniczej (sekretarz i sędziowie liniowi). Zwrot kosztów będzie przysługiwał za zawody rozegrane w okresie od 2 stycznia do 31 marca 2021 r.
W przypadku nie rozegrania przez dany klub w przedmiotowym okresie zawodów w roli gospodarza, za który przysługuje zwrot kosztów sędziowskich, taki klub ma prawo wystąpić
o zwrot za zawody z okresu 2020 roku. Zwrot kosztów nastąpi wyłącznie na podstawie prawidłowo wystawionej refaktury za obsługę sędziowską danych zawodów, złożoną do WZPS w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2021 roku. Klub, który uczestniczy
w rozgrywkach w różnych kategoriach, w pierwszej kolejności musi wykorzystać należny zwrot przysługujący za obsługę sędziowską w każdej z tych kategorii, zanim powtórzy ponownie daną kategorię rozgrywkową. Klubowi, który według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. posiada zadłużenie w stosunku do Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej lub jego członków (innych klubów, sędziów itp.), nie przysługuje przedmiotowe wsparcie finansowe ze strony WZPS.

Oto zasady wsparcia finansowego przysługującego klubom zrzeszonym w WZPS:

  • każdy klub uczestniczący wyłącznie w rozgrywkach seniorskich, ma prawo do dwukrotnego wystąpienia do WZPS o zwrot kosztów obsługi sędziowskiej,

  • każdy klub uczestniczący w rozgrywkach młodzieżowych, ma prawo do trzykrotnego wystąpienia do WZPS o zwrot kosztów obsługi sędziowskiej,

  • klub, który w sezonie 2020/2021 zgłosił do rozgrywek więcej niż 5 zespołów, ma prawo dodatkowego wystąpienia do WZPS o zwrot kosztów obsługi sędziowskiej,

  • klub, którego zespół w sezonie 2019/2020 uczestniczył w finałach MMP, ma prawo dodatkowego wystąpienia do WZPS o zwrot kosztów obsługi sędziowskiej.

– „Jako ludzie sportu, zahartowani w boju nie poddaliśmy się. Realizujemy, pomimo

różnych trudności oraz nowych, niespotykanych dotychczas wyzwań, nasze zadania związane z organizowaniem i propagowaniem piłki siatkowej we wszystkich jej formach. Razem łatwiej pokonamy COVID-19!” – napisał w swoim noworocznym liście do prezesów klubów, trenerów, działaczy i przyjaciół Wielkopolskiej Siatkówki, prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej Jacek Broński.

Brawo – jesteśmy przekonani, że na podobną pomoc liczą kluby sportowe w całej Polsce!

Opracował: Mariusz Frąckowiak – członek Zarządu WZPS d/s kontaktów medialnych

Szanowni Państwo, Prezesi Klubów, Trenerzy, Działacze, Przyjaciele Wielkopolskiej Siatkówki

Mamy obecnie ostatnie dni 2020 roku. Roku, który zapamiętamy przede wszystkim jako światowy kryzys związany z pandemią koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19. Pojawił się on we wszystkich dziedzinach naszego życia, nie omijając także sportu, w tym naszej dyscypliny –piłki siatkowej. Dotknął on także sferę naszego życia prywatnego, pozostawiając u wielu z nas złe wspomnienia czy ból.
Jednak jako ludzie sportu, zahartowani w boju nie poddaliśmy się. Realizujemy, pomimo różnych trudności oraz nowych, niespotykanych dotychczas wyzwań, nasze zadania związane z organizowaniem i propagowaniem piłki siatkowej we wszystkich jej formach. Jest to możliwe
przede wszystkim dzięki Państwa wsparciu, pomocy i zaangażowaniu. Pomimo obowiązujących obostrzeń przeprowadziliśmy we wrześniu, zachowując wszystkie wymagane standardy bezpieczeństwa, wybory nowych władz statutowych Związku, które przez najbliższe cztery lata będą z całym środowiskiem siatkarskim naszego województwa rzetelnie współpracować na zasadach dobrze rozumianego partnerstwa.
W tym miejscu składam wszystkim Państwu serdeczne podziękowania za zaufanie, którym zostałem obdarzony podczas wyborów na stanowisko Prezesa WZPS, a zwłaszcza za zrozumienie odpowiedzialności, która wiąże się z powołaniem nowych władz Związku. Cieszę się też tak licznym udziałem Państwa przedstawicieli w WZSWD WZPS, co świadczy o dużym zaangażowaniu w życie Naszej siatkarskiej społeczności. Przed nami nowy, mam nadzieję lepszy 2021 rok. Jako Związek przygotowaliśmy dla Państwa klubów pomoc finansową, która rozpocznie swoje funkcjonowanie w pierwszym kwartale nowego roku. Będzie ona polegała na dofinansowaniu przez WZPS kosztów obsługi sędziowskiej na zawodach organizowanych przez zrzeszone kluby w WZPS. Szczegóły przekazujemy w załączonych do tego pisma materiałach. Życzę również nam wszystkim, na przełomie 2020 i 2021 roku zachowania wymaganej ostrożności oraz przetrwania w obowiązujących ograniczeniach i jak najszybszego powrotu do czasów sprzed pandemii. Dużo zdrowia i szczęścia w trudach naszej wspólnej działalności dla osiągnięcia zamierzonych celów.

Ze sportowym pozdrowieniem
Jacek Broński
Prezes WZPS

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*