OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE:Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego poszukuje kandydatów na stanowisko Trenera Osiedlowego.

Informacja prasowa tekst Maciej Młodzik

Podstawowy zakres obowiązków: 

Osoby na tym stanowisku będą odpowiedzialne za prowadzenie stałych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na przyszkolnych boiskach ze sztuczną nawierzchnią na terenie miasta Poznania przez 7 miesięcy (od 25 kwietnia do 27 listopada 2022 roku). Dodatkowo osoby te zorganizują Poznańską Spartakiadę Sportową oraz przygotują i przeprowadzą obozy sportowe dla uczestników programu.

Szczegółowy zakres obowiązków:

 • należy stworzyć kilka grup dzieci i młodzieży (minimum 15 osobowych) i prowadzić z nimi systematyczne zajęcia (3 do 5 godzin dziennie) wg harmonogramu (od 4 do 5 dni w tygodniu – w roku szkolnym w godzinach popołudniowych, w wakacje w przedpołudniowych),

 • zajęcia muszą być ciekawe i zróżnicowane (nie można skupiać się tylko i wyłącznie na jednej dyscyplinie sportu),

 • obowiązkowy udział w bezpłatnym szkoleniu Trenerów Osiedlowych w dniach 22-23.04.2022r.

Wymagania niezbędne:

 • ukończony kurs wychowawców kolonijnych (można go ukończyć po rekrutacji),

 • znajomość szerokiej gamy dyscyplin sportowych oraz podstawowych przepisów gier sportowych,

 • dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,

 • dyspozycyjność:

  • od 4 do 5 dni w tygodniu (do wyboru, 3 do 5 godzin dziennie),

  • przez cały okres programu w poniedziałki w godzinach 19:30 – 20:30 (zebrania organizacyjne – średnio raz w miesiącu),

  • w dniach 22.04.2022 do 23.04.2022 (bezpłatne, obowiązkowe szkolenie).

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia – od 35 do 40 zł brutto za godzinę,

 • bezpłatne szkolenie BHP,

 • bezpłatny kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,

 • specjalną odzież sportową (kurtka, dres sportowy, t-shirt i inne),

 • możliwość zdobycia bezcennego doświadczenia i praktyki.


Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,

 • kopie (skany) dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje, świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzającym doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,

 • kopia oświadczenia- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowy do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Fundację na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań oraz oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszę się nieposzlakowaną opinią.”


Kompletne aplikacje należy wysyłać drogą mailową na adres awftrener@gmail.com do dnia 1 kwietnia 2022 roku.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej http://trener.awf.poznan.pl

Telefon kontaktowy: +48 61 8355-050

Dodatkowe informacje:

 • aplikacje otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane,

 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,

 • kandydaci wstępnie zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą mailową lub telefoniczną,

 • informacje o ostatecznych wynikach naboru zostaną wysłane drogą mailową.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*